List Ministra Edukacji Narodowej bezpieczeństwo w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 czerwca 2017

Szanowani Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,

zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół
− są gotowe

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem, w którym informuję o materiałach dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Informacje zostały opracowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Składają się na nie: preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, treść podstawy programowej, komentarz opisujący ogólne założenia zmian, porównanie dotychczasowej i nowej podstawy programowej, uzasadnienie zmian oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli.

Informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie. Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony:

  • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
  • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
  • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-14
Data publikacji:2017-06-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Sielchanowicz
Liczba odwiedzin:59